Rakuvazen

Raku vazen

Links rakuvaas met imprint van paardenhaar, rechts staande en liggende vaas, deels geglazuurd

NL_NL
EN NL_NL